Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de samenleving

De Feministische Gemeenschap verwelkomt de samenwerking met Algerian Feminist, Zilasambhal en Investigate Honor Killing om gezamenlijk de strijd aan te binden tegen de achterlijke praktijk van eerwraak.

We streven naar huwelijksvrijheid en gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Wij zijn een jonge organisatie uit Jemen en streven ernaar om invloed te krijgen op juridisch, sociaal, cultureel en politiek gebied.

We vechten tegen gedwongen huwelijken, kinderhuwelijken, gedwongen in de steek gelaten, verborgen vrouwen en huwelijkse gevangenschap.

Leave A Comment